Nasza oferta

Realizacja projektów elewacyjnych

Posiadając wieloletnie doświadczenie realizacyjne, dzięki nabytej niezwykle bogatej wiedzy wykonawczej i koordynacyjnej, poprowadzimy każde wybrane zadanie inwestycyjne dot. elewacji obiektu budowlanego lub produkcji elementów obudów elewacyjnych, zarówno jako podmiot wykonawczy, jaki i jako Inwestor Zastępczy.

Koordynacja i nadzór nad projektami elewacyjnymi

Właściwy i kompleksowy nadzór nad pracami elewacyjnymi pozwala na efektywne zaplanowanie i realizację wszystkich faz wykonawczych.

W ramach koordynacji i nadzorów nad projektami elewacyjnymi oferujemy m.in.:
 • sprawdzenie projektów wykonawczych oraz technologicznych i warsztatowych
 • dobór podmiotów realizacyjnych (produkcja, montaż, usługi pomocnicze itd.)
 • opracowanie harmonogramów realizacji prac elewacyjnych w odniesieniu do harmonogramów budowy
 • negocjowanie cen z dostawcami materiałów i usług elewacyjnych
 • optymalizację i kontrolę zamówień materiałowych
 • kontrolę prac w zakładach produkujących składowe systemów elewacyjnych
 • kontrolę realizacji harmonogramów prac elewacyjnych, w tym: kontrolę dostaw materiałów i prefabrykatów na plac budowy, kontrolę prac montażowych
 • uzgodnienia zamiennych rozwiązań technicznych i materiałowych
 • udział w próbach i testach technicznych
 • udział w odbiorach częściowych i końcowych
 • kompleksowy nadzór jako Inwestor zastępczy.

Doradztwo w zakresie projektów realizacyjnych

Dobór optymalnych rozwiązań technicznych i technologicznych oraz koordynacja zadań dotyczących przygotowania i realizacji prac elewacyjnych, to najistotniejsze elementy wpływające na efektywne wykonanie zadania inwestycyjnego. Naszym podstawowym zadaniem jest analiza opracowania architektonicznego lub budowlanego dot. zakresu elewacji, na każdym etapie jego tworzenia i w konsekwencji dobór możliwie najlepszych rozwiązań materiałowo-technicznych, spełniających wymagania estetyczne, techniczno-użytkowe i finansowe Klienta. Za niezwykle ważny uznajemy również właściwy dobór wszystkich uczestników procesu projektowania technologicznego elewacji, a także koordynację ich działań.

W ramach doradztwa oferujemy m.in.:
 • doradztwo przy wyborze rozwiązań materiałowych i technicznych
 • doradztwo techniczne i finansowe
 • optymalizację rozwiązań materiałowych i technicznych oraz przygotowanie rozwiązań alternatywnych
 • przygotowanie i koordynację procesu przetargowego
 • sporządzanie wycen prac elewacyjnych
 • opiniowanie ofert wykonawców prac elewacyjnych lub producentów indywidualnych elementów systemowych, pod względem formalnym, technicznym i ekonomicznym
 • koordynację prac projektowych technologicznych.